Противовзломни щори èstella

• По-голяма визуалност
• Повече светлина
• Повече сянка
• Проветряване
• Против насекоми
• Против взлом