Дървени капаци

• Подвижен растер
• Плътни
Видове дървесина:
• ясен
• термоясен
• кедър